Trykkbølge behandling


Vi tilbyr to typer trykkbølgebehandling. Begge trykkbølgeapparatene er levert av EMS fra Sveits. 

Trykkbølgebehandling er en fysikalsk behandlingsmetode.
Apparatene bruker en teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger(mest utbredt) eller fokuserte impulser.
Trykkbølgene / pulsene overføres fra applikatoren / "trykkhammeren", som gir en radial eller kjegleformet spredning av energien i hver trykkbølge. Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid og gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

Trykkbølgebehandling kan være et godt behandlingsalternativ ved for eksempel kroniske senebetennelser i kroppsledd.

Ved Hilland Fysikalske Institutt utføres en grundig, klinisk undersøkelse før igangsetting av behandling.
Vi hjelper deg å velge rett behandling.