Klinisk Ortopedisk Fysioterapi


OMI (Orthopedic Medicine International)

Klinisk Ortopedisk medisin er et diagnostikk- og behandlingssystem basert på legen James Cyriax sitt arbeid med muskel og skjelettlidelser. Hans arbeid er tilpasset dagens viten gjennom forskning.

OMI bygger blant annet på forståelsen av smertens opphav, topografisk og funksjonell anatomi, diagnose og sykdommens/ skadens opprinnelse og utvikling.

Ved behandling benyttes tiltak som mobilisering, tverrfriksjon, traksjon, manipulasjon, tøyning og forebygging. Trening er også et viktig element for en god rehabilitering.