IMS og Klassisk Akupunktur


IMS (intramuskulær stimulering) ble utviklet av den prisvinnende dr. Chan Gunn for ca. 40 år siden i Canada.
Behandlingsmetoden har blitt internasjonalt anerkjent.

Ved IMS behandling foretar vi først en grundig anatomisk og fysiologisk undersøkelse for å stille diagnose.
Der etter bruker vi akupunktur-nål(er) for å stimulere og utbedre smerte og skade.

IMS har gitt en ny forståelse av kroniske og akutte smerter, og er et viktig behandlings-bidrag som supplerer der vanlig skolemedisin og medisinering ikke er nok.


Klassisk akupunktur har sitt opphav fra kinesisk medisin i tillegg til teorier fra vestlig medisin.
Ved denne behandlingsformen settes det tynne nåler i spesifikke punkter i kroppen for å trigge kroppens evne til å helbrede seg selv.

Forskjellen mellom Klassisk akupunktur og IMS - medisinsk akupunktur er at klassisk akupunktur støtter seg til teorier fra tradisjonell kinesisk medisin samt teorier fra vestlig medisin, mens man i medisinsk akupunktur kun baserer seg på teorier innen vestlig medisin. 

Ved Hilland Fysikalske Institutt utføres en grundig, klinisk undersøkelse før igangsetting av behandling.
Vi hjelper deg å velge rett behandling.