Fysioterapi


I Norge kreves det autorisasjon for å ha tittelen fysioterapeut.
Fysioterapi er et fysikalsk medisinsk fagfelt . Fysioterapi beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot å opprettholde god beveglighet i kroppens ledd.
Almen fysioterapi fokuserer på å opprettholde tilstrekkelig muskelfunksjon ,redusere smerter og bedre mobilitet (bevegelighet) ved bruk av jevnlig massasje og øvelser.

Øvelsesbehandling/treningsterapi
Bruk av treningsøvelser for styrke, utholdenhet, balanse, koordinasjon og bevegelighet er mye brukt i behandling. Effekt av treningsbehandling på lidelser i bevegelsesapparatet er etterhvert svært godt dokumentert, og derfor kanskje det mest grunnleggende tiltaksprinsippet i fysioterapi. Treningsbehandling kan brukes forebyggende, behandlende og rehabiliterende. For eksempel er det vist at styrketrening kan bedre funksjon i dagliglivet hos eldre, bedre smertetilstander i sener og muskler, forebygge livsstilssykdommer, øke funksjon hos hjertepasienter, forebygge fall hos eldre, bedre funksjon hos pasienter med nevrologiske sykdommer (f.eks. barn med CP eller slagpasienter), forebygge/behandle ryggsmerter og muligens føre ryggpasienter raskere tilbake i jobb.

Ved Hilland Fysikalske Institutt utføres en grundig, klinisk undersøkelse før igangsetting av behandling.
Vi hjelper deg å velge rett behandling.